ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 9.1%
น้อย - 27.3%

Total votes: 11
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

รายงานการประชุมผู้บริหาร

     องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ได้จัดทำรายงานผลสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ประจำปีงบประมาณ 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 
 
Powered by Phoca Download