ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 9.1%
น้อย - 27.3%

Total votes: 11
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

    ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ประชาสัมพันธ์ข้อมูล สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง วันที่ 1-31 ตุลาคม 2560 เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

    ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง หรือดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thungthoeng.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง

     ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ประชาสัมพันธ์ข้อมูล สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง วันที่ 1-30  กันยายน  2560 เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

     ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง หรือดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thungthoeng.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง

      ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ประชาสัมพันธ์ข้อมูล สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง วันที่ 1-31 สิงหาคม 2560 เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

     ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง หรือดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thungthoeng.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง

      ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ประชาสัมพันธ์ข้อมูล สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง วันที่ 1-31กรกฎาคม 2560 เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

      ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง หรือดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thungthoeng.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง

       ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ประชาสัมพันธ์ข้อมูล สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง วันที่ 1-30 มิถุนายน 2560 เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

       ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง หรือดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thungthoeng.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง

      ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ประชาสัมพันธ์ข้อมูล สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษถาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง วันที่ 1-31 พฤษถาคม 2560 เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

     ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง หรือดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thungthoeng.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง

     ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ประชาสัมพันธ์ข้อมูล สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง วันที่ 1-30 เมษายน 2560 เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

     ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง หรือดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thungthoeng.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง

     ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ประชาสัมพันธ์ข้อมูล สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง วันที่ 1-31 มีนาคม 2560 เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

     ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง หรือดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thungthoeng.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง

     ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ประชาสัมพันธ์ข้อมูล สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

    ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง หรือดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thungthoeng.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง

       ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ประชาสัมพันธ์ข้อมูล สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง วันที่ 1-31 มกราคม 2560 เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

      ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง หรือดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thungthoeng.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง

 
 
Powered by Phoca Download