ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 9.1%
น้อย - 27.3%

Total votes: 11
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

คำสั่ง ระเบียบ กฎหมาย

       ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง นโยบายเพื่อสร้างคูณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง  อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ที่บุคลภายนอกสามารถตรวจสอบได้ 

        ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง หรือดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thungthoeng.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง

       ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง การแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานของผู้บรหาร ภายในองค์กรและต่อประชาชน

      ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง หรือดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thungthoeng.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง

 
 
Powered by Phoca Download