ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 9.1%
น้อย - 27.3%

Total votes: 11
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

มติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด

     มติที่ประชุม คณะกรรมองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 4/2556 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ...

 
 
Powered by Phoca Download