ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 9.1%
น้อย - 27.3%

Total votes: 11
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

แผ่นพับ

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ที่ 733/2556 ลงวันที่ 27 ธ.ค. 2556 และคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ที่ 778/2558 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2558 จึงขอรายงานผลสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2558 ให้ประชาชนทราบดังนี้

 
 
Powered by Phoca Download