ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 9.1%
น้อย - 27.3%

Total votes: 11
  • ไม่มีกระทู้แสดง

แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) และ (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ 2561

           ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        ผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thungthoeng.go.th และบอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงานองค์บริหารส่วนท้องถิ่นตำบลทุ่งเทิง ได้ทุกวัน...

 

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<