ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 9.1%
น้อย - 27.3%

Total votes: 11
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ร่วมทำบุญสังฆทาน ณ วัดบ้านหนองโพธิ์ไฮ

     วันที่ 10 ตุลาคม 2558 นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง พร้อมด้วยชาวบ้าน ร่วมทำบุญสังฆทาน ณ วัดบ้านหนองโพธิ์ไฮ

 

อ่านเพิ่มเติม...

มวยดีตำบลทุ่งเทิง สนับสนุนโดย ส.ส สมคิด เชื้อคงและผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ทุกคน

     วันที่ 9 ตุลาคม 2558 นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ร่วมงานมวยดีตำบลทุ่งเทิง สนับสนุนโดย ส.ส สมคิด เชื้อคงและผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ทุกคน

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมโครงการขยายเขตไฟฟ้าตำบล ท้องถิ่น/ท้องที่

     วันที่ 8 ตุลาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง จัดประชุมโครงการขยายเขตไฟฟ้าตำบล ท้องถิ่น/ท้องที่ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ร่วมทำบุญสังฆทานวัดบ้านโนนสว่าง

     วันที่ 3 ตุลาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ร่วมทำบุญสังฆทานวัดบ้านโนนสว่าง ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปี 2559

     วันที่ 28 กันยายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง จัดการประชุมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปี 2559 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง จัดประชุมประชาคมบ้านโนนทอง

     วันที่ 24 กันยายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง จัดการประชุมประชาคม ณ บ้านโนนทอง ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมร่วมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจตำบลละ 5 ล้านบาท กำนัน/ผญบ

     วันที่ 21 กันยายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง จัดการประชุมร่วมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจตำบลละ 5 ล้านบาท กำนัน/ผญบ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

ออกเยี่ยมโครงการพาหมอมาเยี่ยมบ้าน ผู้ป่วยเรื้อร้ง ที่ รพ.สต.ทุ่งเทิง

     วันที่ 15 กันยายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง โดยนำโดยนายคำภา เชื้อคง นายกฯ ออกเยี่ยมโครงการพาหมอมาเยี่ยมบ้าน ผู้ป่วยเรื้อร้ง ที่ รพ.สต.ทุ่งเทิง ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมการประดิษดิ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว เพื่อประกอบอาชีพสำหรับกลุ่มสตรีและผู้ด้อยโอกาศ

วันที่่ 3 กันยายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง นำโดยนายคำภา เชื้อคง นายกฯ เป็นประธานโครงการอบรมการประดิษดิ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว เพื่อประกอบอาชีพสำหรับกลุ่มสตรีและผู้ด้อยโอกาศ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดโครงการอบรม ร.พ.สต.บัวเจริญ ที่วัดป่าศิลาแลง บ้านโนนจันทร์

วันที่ 27 สิงหาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง นำโดยนายคำภา เชื้อคง นายกฯ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม ร.พ.สต.บัวเจริญ ที่วัดป่าศิลาแลง บ้านโนนจันทร์ ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมสมัยสามัญ วาระ 2 แปรญัติติ ประจำปีงบประมาณ 2558

วันที่ 17 สิงหาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ได้จัดการประชุมสมัยสามัญ วาระ 2 แปรญัติติ ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

รพ.สต.บัวเจริญ อบรมโครงการตรวจมะเร็งปากมดลูก(งบสปสช)

วันที่ 14 สิงหาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง จัดอบรมโครงการตรวจมะเร็งปากมดลูก(งบสปสช) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวเจริญ ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2558

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ ที่ว่าการอำเภอเดชอุดม

วันที่ 12 สิงหาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ ที่ว่าการอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง ณ วัดทุ่งเทิง

วันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2558 นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง เป็นประธานเปิดโครงการค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง ณ วัดทุ่งเทิง

อ่านเพิ่มเติม...