ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 9.1%
น้อย - 27.3%

Total votes: 11
  • ไม่มีกระทู้แสดง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ทำบุญวันอาสาฬหบูชา วัดบ้านทุ่งเทิง

วันที่ 30 กรกฎาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ร่วมกันทำบุญวันอาสาฬหบูชา ณ วัดบ้านทุ่งเทิง ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมศึกษาดูงานการจัดสำนักงานอบต.โนนผึ้งและ เยี่ยมดูงานศพด.บ้านผึ้งออก

วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการจัดสำนักงานอบต.โนนผึ้งและ เยี่ยมดูงานศพด.บ้านผึ้งออก

อ่านเพิ่มเติม...

ศพด.ทุ่งเทิงร่วมถวายเทียนพรรษาวัดบ้านทุ่งเทิง

วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งเทิง ถวายเทียนพรรษาวัดบ้านทุ่งเทิง

อ่านเพิ่มเติม...

อบต.ทุ่งเทิง เยี่ยมบ้านผู้พิการบ้านโนนสว่าง บ้านทุ่งสว่าง

วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง นำโดยนายคำภา เชื้อคง นายกฯ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการบ้านโนนสว่าง บ้านทุ่งสว่าง

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน

วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 นำโดยนายคำภา เชื้อคง นายกฯ ร่วมโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ณ สาธารณะสุข อำเภอโขงเจียม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมทำบุญตักบาตรหอประชุมใหม่ ร.ร ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา

วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง นำโดยนายคำภา เชื้อคง นายกฯ พร้อมด้วยชาวบ้านตำบลทุ่งเทิง ร่วมทำบุญตักบาตรหอประชุมใหม่ ร.ร ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา

อ่านเพิ่มเติม...

จัดระเบียบการแต่งกายชุดผ้าไทยทุกวันศุกร์

วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง นำโดยนายคำภา เชื้อคง นายกฯได้จัดระเบียบการแต่งกายชุดผ้าไทยทุกวันศุกร์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง

อ่านเพิ่มเติม...

นายคำภา เชื้อคง นายกฯ เยี่ยมชมต้นเทียนวัดเมืองเดชอุดม

วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ได้ไปเยี่มชมต้นเทียนพรรษา ณ วัดเมืองเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

ชาวบ้านโนนสว่างช่วยกันทำคลองระบายน้ำ ของชุมชน

วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ชาวบ้านโนนสว่างช่วยกันทำคลองระบายน้ำ ของชุมชนบ้านโนนสว่าง ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเตรียมจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559

วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง นำโดยนายคำภา เชื้อคง นายกฯ ได้จัดการประชุมเตรียมจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง

อ่านเพิ่มเติม...

วันต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนทุกแห่งในเขตอบต.ทุ่งเทิงร่วมรณรงค์ทำกิจกรรม

วันที่ 26 มิถุนายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง นำโดยนายคำภา เชื้อคง นายกฯ ได้จัดงานวันต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนทุกแห่งในเขตอบต.ทุ่งเทิงร่วมรณรงค์ทำกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมสมัยสามัญ 2 วาระเห็นชอบแผนพัฒนาสามปี 2558-2560

วันที่ 22 มิถุนายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ได้จัดการประชุมสมัยสามัญ 2 วาระเห็นชอบแผนพัฒนาสามปี 2558-2560

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมการผูกผ้าประดับตกแต่งในงานกิจกรรมต่างๆ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุ่งเทิงประจำปี 2558

วันที่ 19 มิถุนายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ได้จัดโครงการส่งเสริมการผูกผ้าประดับตกแต่งในงานกิจกรรมต่างๆ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุ่งเทิงประจำปี 2558

อ่านเพิ่มเติม...

นายคำภา เชื้อคง นายกฯ ร่วมงานโครงการจัดงานวันผลไม้ดีศรีบุเปีอย ประจำปี 2558

วันที่ 18 มิถุนายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง นำโดยนายคำภา เชื้อคง นายกฯ ร่วมงานโครงการจัดงานวันผลไม้ดีศรีบุเปีอย ประจำปี 2558

อ่านเพิ่มเติม...