ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 9.1%
น้อย - 27.3%

Total votes: 11
  • ไม่มีกระทู้แสดง

โครงการน้อมนำปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way 0f Life) บ้านหนองยาว หมู่ 3

       วันที่ 30 สิงหาคม 2560  นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการน้อมนำปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way 0f Life) บ้านหนองยาว หมู่ 3 ตำบลทุ่งเทิง

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมทำบุญ สังฆทาน ประจำปี 2560 ณ วัดบ้านหนองโพธิ์ไฮ

        วันที่ 26 สิงหาคม 2560 นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง พร้อมทั้งพี่น้องประชาชน ร่วมทำบุญ สังฆทาน ประจำปี 2560  ณ วัดบ้านหนองโพธิ์ไฮ 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานฌาปนกิจฯ ณ วัดบ้านทุ่งเทิง

        วันที่ 19 สิงหาคม 2560 นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ร่วมงานฌาปนกิจฯ ณ วัดบ้านทุ่งเทิง

อ่านเพิ่มเติม...

ออกซ่อมแซ่มถนน บ้านหนองขี้เห็นใหญ่ เชื่อม สาย 24 เดชอุดม-โชคชัย

      วันที่ 16 สิงหาคม 2560 นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ออกซ่อมแซ่มถนน บ้านหนองขี้เห็นใหญ่ เชื่อม สาย 24 เดชอุดม-โชคชัย  

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมประชาคมตำบล เพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564)

     วันที่ 1 สิงหาคม 2560 นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ดำเนินการประชุมประชาคมตำบล เพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564)

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีจัดตั้งวัด โคกป่ากุงเจริญธรรม บ้านบัวเจริญ

     วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ร่วมพิธีจัดตั้งวัด โคกป่ากุงเจริญธรรม บ้านบัวเจริญ นำโดย ผอ.สำนักพุทธฯอุบลรชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

จัดทำโครงการ "อบต. สัญจรพบประชาชนและบูรณาการแผนชุมชน บ้านทุ่งเจริญ หมู่ 12 หมู่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2560"

    วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง จัดทำโครงการ " อบต. สัญจรพบประชาชนและบูรณาการแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560" บ้านทุ่งเจริญ หมู่ 12 หมู่ 14

อ่านเพิ่มเติม...

จัดทำโครงการ " อบต. สัญจรพบประชาชนและบูรณาการแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560"

     วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง จัดทำโครงการ " อบต. สัญจรพบประชาชนและบูรณาการแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560" ระหว่างวันที่ 14-28 กรกฎาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำและคูคลองตำบลทุ่งเทิง ประจำปีงบประมาณ 2560

     วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลทุ่งเทิง ร่วมโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำและคูคลองตำบลทุ่งเทิง ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ลำห้วยอารีย์ และห้วยผักแป้น

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ประจำปี 2560

       วันที่ 12 กรกฎาคม 2560  นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ นักเรียน ร่วมโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ประจำปี 2560 ณ หนองขาม หมู่ที่ 9 บ้านบัวเจริญ ต.ทุ่งเทิง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิงจัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวา ห้วยผักแป้น บ้านหนองโพธิ์ไฮ

      วันที่ 10 มิถุนายน 2560  นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิงจัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวา ห้วยผักแป้น บ้านหนองโพธิ์ไฮ หมู่ 5 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ศูนย์ กศน.ทุ่งเทิง และพี่น้องชาวตำบลทุ่งเทิง ร่วมกิจกรรมในครั้้้้้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมคณะกรรมการ โครงการผู้สูงอายุป่วยติดเตียง ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภเดชอุดม

      วันที่ 8 มิถุนายน 2560  นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมประชุมคณะกรรมการ โครงการผู้สูงอายุป่วยติดเตียง ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมร่วมกันปลูกดาวเรืองเพื่อให้ออกดอกบานทั่วแผ่นดินทันช่วงวันที่ 25-26 ตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9

      วันที่ 7 มิถุนายน 2560  นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลร่วมกันปลูกดาวเรือง หรือ ดอกไม้ที่มีสีเหลือง เพื่อให้ออกดอกบานทั่วแผ่นดินทันช่วงวันที่ 25-26 ตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ พระราชทาน เพื่อให้ประชาชน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

      วันที่ 29 พฤษภาคม  2560  นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล จัดทำโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ พระราชทาน เพื่อให้ประชาชน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง และโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งพัฒนา

อ่านเพิ่มเติม...