ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 9.1%
น้อย - 27.3%

Total votes: 11
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประชุมประชาคมโครงการปรับภูมิทัศน์หนองน้ำบ้านทุ่งเทิง ประจำปีงบประมาณ 2558 หมู่ที่ 6 หมู่ที่1 และหมู่ที่ 12

วันที่ 24 กันยายน 2557 นายกคำภา เชื้อคง นายกฯ พร้อมค้วยรองนายก รองปลัดและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ร่วมประชุมประชาคมโครงการปรับภูมิทัศน์หนองน้ำบ้านทุ่งเทิง ประจำปีงบประมาณ 2558 หมู่ที่ 6 หมู่ที่1 และหมู่ที่ 12

อ่านเพิ่มเติม...

บุญมหาสังฆทานวัดบ้านทุ่งเทิง

วันที่ 21 กันยายน 2557 นายกคำภา เชื้อคง นายกฯ พร้อมชาวบ้าน บ้านทุ่งเทิง และหมู่บ้านใกล้เคียง ร่วมทำบุญมหาสังฆทาน ณ วัดบ้านทุ่งเทิง

อ่านเพิ่มเติม...

นายกคำภา เชื้อคง นายกฯ พร้อมคณะ ออกตรวจจุดน้ำท่วมบ้านโนน

วันที่ 23 กรกฏาคม 2557 ปลัดอำเภอเดชอุดม พร้อมนายกคำภา เชื้อคง นายกฯ นางสาวสุภาวดี แสนทวีสุข ปลัดฯ ผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุบลราชธานีและะตำรวจตระเวรชายแดน 225 ตรวจจุดน้ำท่วมบ้านโนน ประมาณ 15 หลังคาเรือน และฟาร์มไก่บ้านหนองขี้เห็นใหญ่ ไก่ตายแล้ว 300 ตัว

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมปรองดองสมานท์ฉันท์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง

วันที่ 22 กรกฏาคม 2557 ทุกวันจันทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง โดยนายกคำภา เชื้อคง นายกฯ พร้อมพนักงานตำบล ได้จัดกิจกรรมปรองดองสมานท์ฉันท์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมพัฒนาและโภชนาการเด็กวัย 0-6 ปี

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง โดย นายคำภา เชื้อคง นายกฯ กองทุน สปสช. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ร่วมกับ รพ.สต.บัวเจริญ จัดการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมพัฒนาและโภชนาการเด็กวัย 0-6 ปี ที่หมู่บ้านบัวเจริญ ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบล.ทุ่งเทิง สมัยสามัญ สมัยที่ 2

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง โดย นายคำภา เชื้อคง นายกฯ นายเข็มเพชร แก่นลา ประธานสภาฯ นางสาวสุภาวดี แสนทวีสุข ปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมเปิดประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบล.ทุ่งเทิง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

จัดฝึกอบรมกลุ่มอาชีพประชาชนบ้านโนนทอง

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง โดย นายคำภา เชื้อคง นายกฯ ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดฝึกอบรมอาชีพ ให้แก่กลุ่มอาชีพ ประชาชน บ้านโนนทอง ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเทิง

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2557 นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรม วันไหว้ครูของโรงเรียนบ้านทุ่งเทิง ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรม รู้กฎหมาย ขับขี่ปลอดภัยฯ

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม จัดการทำโครงการ "ฝึกอบรม รู้กฎหมาย ขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัย จราจร และป้องกันอุบัติเหตุ" ให้แก่ประชาชนชาวตำบลทุ่งเทิง ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมใจช่วยเหลือผู้ยากไร้เพื่อเทิดไท้องค์ราชันและองค์ราชินี

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2557 นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางมัณฑะนา สุทธิวรชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นายเศรษฐการย์ ทิพย์สุวรรณ นายอำเภอเดชอุดม และคณะฯ เดินทางมามอบบ้านตามโครงการ "ชาวอุบลราชธานีและกาชาดจังหวัดอุบลราชธานีรวมใจช่วยเหลือผู้ยากไร้เพื่อเทิดไท้องค์ราชันและองค์ราชินี ประจำปี ๒๕๕๖ จำนวน ๑ ราย คือ นางเทพ บุดดา ราษฎรหมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง นายเกรียงศักดิ์ ทีรวม กำนันตำบลทุ่งเทิง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ อสม. ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นเกียรติ และสนับสนุนการดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2557 นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และประชาชนชาวตำบลทุ่งเทิง จัดกิจกรรมวันเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557

อ่านเพิ่มเติม...

เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบผ้าห่มกันหนาวแก่ประชาชนอำเภอเดชอุดม

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2556 นายกเหล่ากาชาด จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะ มอบผ้าห่มกันหนาวจำนวน 700 ชุด แก่ประชาชนอำเภอเดชอุดม เพื่อบรรเทาภัยหนาว องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง โดย นายคำภา เชื้อคง นายกฯ ได้นำประชาชนเข้าร่วมรับมอบในโอกาสนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุม ชมรม อบต. อ.เดชอุดม ณ อบต.โนนสมบูรณ์

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง โดย นายคำภา เชื้อคง นายกฯ และตัวแทนขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ร่วมประชุม ชมรมองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเดชอุดม ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

นายกฯ แถลงนโนบาย ในการประชุมสภาฯ ครั้งแรก

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2556 เวลา 09.00 น. นายเศรษฐการย์ ทิพย์สุวรรณ นายอำเภอเดชอุดม พร้อมด้วย นายคำภา เชื้อคง นายกฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยในการประชุม นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ได้แถลงนโบายต่อสภาฯ โดยมี นายก อบต.นากระแซง และท่านนายก อบต.นาเจริญ ร่วมฟังคำแถลงด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

Page 14 of 14