ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 9.1%
น้อย - 27.3%

Total votes: 11
  • ไม่มีกระทู้แสดง

โครงการศึกษาดูงาน เศรษฐกิจพอเพียงศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง

      วันที่ 22-23 พฤษภาคม  2560  นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจัดทำโครงการศึกษาดูงาน เศรษฐกิจพอเพียงศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง ในการฝึกอบรมเผยแพร่ความให้กับประชาชนเรื่องต่าง ๆ เช่น การทำการเกษตรสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการปลูกป่าชุมชนตำบลทุ่งเทิง

      วันที่ 10 พฤษภาคม  2560  นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานราชการ ตำบลทุ่งเทิง  ทำบุญเนื่องในวันวันวิสาขบูชา และโครงการปลูกป่าชุมชนตำบลทุ่งเทิง 

อ่านเพิ่มเติม...

สำรวจความเสียหายจากเหตุวาตภัยในพื้นที่ บ้านสร้างพอก และบ้านหนองโพธิไฮ

      วันที่ 5 พฤษภาคม  2560  นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสร้างพอก หมู่.7และ   บ้านหนองโพไฮ หมู่14 ออกสำรวจความเสียหายจากเหตุวาตภัยในพื้นที่ซึ่งเกิดเหตุเม่ือวันที่ 4 พ.ค.60 ได้รับความเสียหายหลายหลังเพื่อรายงานความช่วยเหลือต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอเดชอุดม ประจำปี 2560

      วันที่ 4 พฤษภาคม  2560  นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง  ร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอเดชอุดม ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแขมเจริญ

อ่านเพิ่มเติม...

จัดกิจกรรมโครงการงานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุประจำปี 2560

      วันที่ 13 เมษายน  2560  นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง จัดกิจกรรมโครงการงานประเพณีสงกรานต์ และ วันผู้สูงอายุประจำปี 2560 ณ.หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง  

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีรดน้ำและขอพรนายเมธาศิษฏ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอำเภอเดชอุดม เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 2560

      วันที่ 12 เมษายน  2560  นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมพิธีรดน้ำและขอพรนายเมธาศิษฏ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอำเภอเดชอุดม เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 2560

 

อ่านเพิ่มเติม...

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา

      วันที่ 28-31 มีนาคม 2560  นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี  2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง สอบต.ผู้ปกครองนักเรียน เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมาก

 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ประจำปี 2560

      วันที่ 21 มีนาคม 2560  นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ประจำปี 2560 มี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง สอบต.ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

อ่านเพิ่มเติม...

จัดกิจกรรมทำความสะอาดสองข้างทางถนนสายหลักในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง

      วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560  นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง สอบต.จัดกิจกรรมทำความสะอาดสองข้างทางถนนสายหลักในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง  เพื่อให้เป็นหนี่งในกิจกรรม อุบลเมืองสะอาด ประจำปี 2560 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมงานกาชาดอำเภอเดชอุดม ประจำปี 2560

      วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560  นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมงานกาชาดอำเภอเดชอุดม ประจำปี 2560  มีการ ออกร้าน และกิจกรรมอื่นๆอีก มากมาย 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ช่วยดับเพลิงไฟไหม้โรงงานรับซื้อยางตำบลท่าคล้อ อ.เบญจลักษณ์

      วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560  นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง พร้อมด้วยพนักงานดับเพลิงนำรถนำ้ดับเพลิงช่วยดับเพลิงไฟไหม้โรงงานรับซื้อยางตำบลท่าคล้อ อ.เบญจลักษณ์ หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมด้วยช่วยกันทั้งอ.เดชอุดม อ.เบญจลักษณ์และ อ.กันทรลักษณ์ 

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

      วันที่ 13 มกราคม 2560  นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 คำขวัญวันเด็กปีนี้ คือ เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง มีเด็กๆ ในโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ ผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ทำบุญตักบาตรที่วัดป่าไทรงามแด่พระสงฆ์ที่อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศุล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

      วันที่ 11 ธันวาคม 2559 นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรม ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ที่อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศุล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่อุโมงต้ต้นไม้ วัดป่าไทรงาม  อำเภอเดชอุดม   จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ตรวจเยี่ยมโครงการบ่อปลาต้นแบบตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

      วันที่ 22 พ.ย.59 นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ตรวจเยี่ยมโครงการบ่อปลาต้นแบบตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...