ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 9.1%
น้อย - 27.3%

Total votes: 11
  • ไม่มีกระทู้แสดง

22 พ.ย.59 นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"

      วันที่ 22 พ.ย.59 นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"โดยมี นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในการจัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" มี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ กลุ่มพลังมวลชน ร่วมร้องเพลงชาติไทย และกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเดชอุดม จ.อุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมลอยกระทงประจำปี2559 และ จุดเทียนแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

      วันที่14 พฤศจิกายน 2559 องค์การบริกหารส่วนตำบลทุ่งเทิง นำโดยนายคำภา เชื้อคง นายก อบต.ทุ่งเทิง พร้อมคณะผู้บริหาร กิจกรรมลอยกระทงประจำปี2559 และ จุดเทียนแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิงจัดกิจกรรมวันปิยะมหาราช

     วันที่ 23 ตุลาคม 2559 องค์การบริกหารส่วนตำบลทุ่งเทิง นำโดยนายคำภา เชื้อคง นายก อบต.ทุ่งเทิง พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ประชาชนทุคภาคส่วน จัดกิจกรรมวันปิยะมหาราช

 

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิงแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

      วันที่ 17 ตุลาคม 2559 องค์การบริกหารส่วนตำบลทุ่งเทิง นำโดยนายคำภา เชื้อคง นายก อบต.ทุ่งเทิง พร้อมคณะผู้บริหาร กิจกรรมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

อ่านเพิ่มเติม...

นายคำภา เชื้อคง นายก อบต.ทุ่งเทิงประชุมประชาคม บ้านโนนสว่าง หมู่ 4 เรื่อง สถานที่ก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่(เงินอุดหนุน)ปี 59-60

      วันที่ 1 ตุลาคม 2559 องค์การบริกหารส่วนตำบลทุ่งเทิง นำโดยนายคำภา เชื้อคง นายก อบต.ทุ่งเทิง พร้อมคณะผู้บริหาร จัดประชุมประชาคม บ้านโนนสว่าง หมู่ 4 เรื่อง สถานที่ก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่(เงินอุดหนุน)ปี 59-60

 

อ่านเพิ่มเติม...

นายคำภา เชื้อคง นายก อบต.ทุ่งเทิง เปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงในกลุ่มเสี่ยง

     วันที่ 28 กันยายน 2559 องค์การบริกหารส่วนตำบลทุ่งเทิง นำโดยนายคำภา เชื้อคง นายก อบต.ทุ่งเทิง พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงในกลุ่มเสี่ยง  บ้านทุ่งเทิง

 

อ่านเพิ่มเติม...

นายคำภา เชื้อคง นายก อบต.ทุ่งเทิง พร้อมนายวรวิทย์ จดจำ ปลัด อบต.เยี่ยมชม เศรษฐกิจพอเพียของ อบต.เก่าขาม อ.น้ำยีน จ.อุบลราชธานี

     วันที่ 16 กันยายน 2559 องค์การบริกหารส่วนตำบลทุ่งเทิง นำโดยนายคำภา เชื้อคง นายก อบต.ทุ่งเทิง พร้อมนายวรวิทย์ จดจำ ปลัด อบต.เยี่ยมชม เศรษฐกิจพอเพียของ อบต.เก่าขาม อ.น้ำยีน จ.อุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ร่วมทำบุญวันอาสาฬหบูชา ณ วัดบ้านทุ่งเทิง

     วันที่ 19 กรกฎาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง นำโดยนายคำภา เชื้อคง นายกฯ ร่วมทำบุญวันอาสาฬหบูชา ณ วัดบ้านทุ่งเทิง ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ร่วมกับศูนย์เด็กเล็กทุ่งเทิง ถวายเทียนพรรษา ที่วัดทุ่งเทิง

     วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง โดยนายคำภา เชื้อคง นายกฯ ร่วมกับศูนย์เด็กเล็กทุ่งเทิง ถวายเทียนพรรษา ที่วัดทุ่งเทิง

 

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลทุ่งเทิงผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ร่วมออกมาใช้สิทธิ์ ออกเสียงประชามติ

     ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องกําหนดวันออกเสียงประชามติ โดยกำหนดให้ วันที่ 7 ส.ค.2559 เป็นวันออกเสียงประชามติ ในประเด็นดังต่อไปนี้ คือ 1.ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ 2. ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบประเด็นเพิ่มเติมของสนช. ที่ให้รัฐสภาเป็นผู้พิจารณาเลือกนายกรัฐมนตรี

 

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง จัดการประชุมประชาคมบ้านบัวเจริญ

     วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง นำโดย นายคำภา เชื้อคง นายกฯ พร้อมพนักงานส่วนตำบล ได้จัดการประชุมประชาคมบ้านบัวเจริญ

 

อ่านเพิ่มเติม...

เยี่ยมชมโครงการพาหมอมาเยี่ยมบ้าน ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งเทิง

     วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 นายคำภา เชื้อคง นายกฯ เยี่ยมชมโครงการพาหมอมาเยี่ยมบ้าน ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งเทิง งบ สปสช.สนับสนุนโดย อบต.ทุ่งเทิง

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัด สพม.29 ครั้งที่ 5/2559

     วันที่ 30 มิถุนายน 2559 นายคำภา เชื้อคง นายกฯ เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัด สพม.29 ครั้งที่ 5/2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

เยี่ยมชมสวนตัวอย่างของชุมชนบ้านโนนทอง

     วันที่ 29 มิถุนายน 2559 นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ออกเยี่ยมชมสวนตัวอย่างของชุมชนบ้านโนนทอง

 

อ่านเพิ่มเติม...