ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 9.1%
น้อย - 27.3%

Total votes: 11
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ออกตรวจเยี่ยม พี่น้องชาว บ้านบัวเจริญและบ้านหนองขี้เห็นใหญ่ ประสบปัญหาน้ำท่วม ถนนชำรุดหลายสาย

     วันที่ 28 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ออกตรวจเยี่ยม พี่น้องชาว บ้านบัวเจริญและบ้านหนองขี้เห็นใหญ่ ประสบปัญหาน้ำท่วม ถนนชำรุดหลายสาย

 

อ่านเพิ่มเติม...

เยี่ยมชม เศรษฐกิจพอเพียง(การเลี้ยงใส้เดือน)ของ อบต.เสื่องข้าว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ

     วันที่ 27 มิถุนายน 2559 องค์การบริกหารส่วนตำบลทุ่งเทิง นำโดยนายคำภา เชื้อคง นายก อบต.ทุ่งเทิง เยี่ยมชม เศรษฐกิจพอเพียง(การเลี้ยงใส้เดือน)ของ อบต.เสื่องข้าว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการป้องกันและระงับโรคพิษสุนัขบ้าจากสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2559

     วันที่ 25 มิถุนายน 2559 องค์กางบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ได้จัดโครงการป้องกันและระงับโรคพิษสุนัขบ้าจากสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2559

 

อ่านเพิ่มเติม...

เยี่ยมชมเศรษฐกิจพอเพียง ร.ร สว่างโนนทอง

     วันที่ 15 มิถุนายน 2559 นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ออกเยี่ยมชมเศรษฐกิจพอเพียง ร.ร สว่างโนนทอง

 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษภีใหม่ ประจำตำบลทุ่งเทิง

     วันที่ 13 มิถุนายน 2559 นายคำภา เชื้อคง นายกฯ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษภีใหม่ ประจำตำบลทุ่งเทิง ณ กศน.ตำบลทุ่งเทิง

 

อ่านเพิ่มเติม...

งานเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง แห่งที่ 2

     วันที่ 9 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง นำโดยนายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง เป็นประธานเปิดงานเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง แห่งที่ 2

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมข้าราชการพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ประจำเดือนมิถุยายน 2559

     วันที่ 7 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ได้จัดประชุมข้าราชการพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ประจำเดือนมิถุยายน 2559

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2559

     วันที่ 6 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้านในตำบลสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

     วันที่ 6 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง นำโดยนายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้านในตำบลสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น การฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุและกลุ่มสตรี "การสานกระติบข้าวจากไม้ไผ่" ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2559

 

อ่านเพิ่มเติม...

มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ประจำเดือน มิถุนายน 2559

     วันที่ 3 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง นำโดย นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง พร้อมทั้งสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ประจำเดือน มิถุนายน 2559

 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดค่ายอบรม นักศึกษาม.ราชภัฎศรีสะเกษที่โรงเรียนบ้านโนน ระหว่าง วันที่ 23-26 พฤษภาคม 2559

     วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดค่ายอบรม นักศึกษาม.ราชภัฎศรีสะเกษที่โรงเรียนบ้านโนน ระหว่าง วันที่ 23-26 พฤษภาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม...

นายคำภา เชื้อคง นายกฯ ร่วมชมมวยการกุศล ณ โรงเรียนบ้านค้อ จัดโดยเทศบาลตำบลโซง

     วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ได้ร่วมชมมวยการกุศล ศึกวันสถาปนามหากุศล ครบรอบ 51 ปี ณ โรงเรียนบ้านค้อ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลฯ จัดโดยเทศบาลตำบลโซง

 

อ่านเพิ่มเติม...

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ลงพื้นที่ตรวจงานก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนน หมู่ที่ 2

     วันที่ 29 เมษายน 2559 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ลงพื้นที่ตรวจงานก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุอม จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการป้องกันและปราบปรามทุจริตคอรัปชั่นต่อต้านทุกรูปแบบ ประจำปี 2559 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง

      วันที่ 22 เมษายน 2559  นายกคำภา เชื้อคง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง จัดโครงการป้องกันและปราบปรามทุจริตคอรัปชั่นต่อต้านทุกรูปแบบ ประจำปี 2559 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง

อ่านเพิ่มเติม...