ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 9.1%
น้อย - 27.3%

Total votes: 11
  • ไม่มีกระทู้แสดง

เปิดอบรมทบทวนอปพร.กรมทหารพรานที่ 23 ค่ายสรรพสิทธิ

     วันที่ 17-19 มีนาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง นำโดยนายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง เป็นประธานเปิดอบรมทบทวนอปพร.กรมทหารพรานที่ 23 ค่ายสรรพสิทธิ 

 

อ่านเพิ่มเติม...

พระอาจารย์สุเมธตรวจเยี่ยมโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน บ.หนองยาว

   วันที่ 14 มีนาคม 2559  นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง  เรียนเชิญพระอาจารย์สุเมธตรวจเยี่ยมโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน บ.หนองยาว

อ่านเพิ่มเติม...

จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานขององค์กร ประจำปี 2559

   นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานขององค์กร ประจำปี 2559 ที่จังหวัดระยอง จังหวัดจัทรบุรี และจังหวัดตราด

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ด้วยประสพการณ์จริง ประจำปี 2559

   ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง จัดโครงการทัศนศึกษาแห่ลงเรียนรู้นอกสถานที่ ด้วยประสพการณ์จริง ประจำปี 2559

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมรับนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค

    วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ร่วมรับนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคโดยท่านรัฐมนตรีมหาดไทยและอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นณ.ห้องประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม...

เข้ากราบนมัสการเจ้าคุณนิเทศศาสนคุณ วัดป่าหนองอ้อ ตำบลปะอาว

     นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง เข้ากราบนมัสการเจ้าคุณนิเทศศาสนคุณ วัดป่าหนองอ้อ ตำบลปะอาว ทั้งนี้มีคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเก่ขาม และคณะจากเทศบาลตำบลสิวิเชียร เข้าร่วมด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมโครงการบริหารจัดการน้ำใต้ดินโดยอบต.เก่าขาม ( ต้นแบบ )

         วันที่ 4 กุมภาพันธื  2559 นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ร่วมโครงการบริหารจัดการน้ำใต้ดินโดยอบต.เก่าขาม ( ต้นแบบ ) โดยท่านพันเอกธนศักดิ์ มิตรภานนท์  ผบ. กรมทหารราบที่ 6 ร่วมสนับสนุน

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ อบต. สัญจรพบประชาชนและบูรณาการ ประจำปี 2559

        วันที่ 26 มกราคม 2559 นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง  และคณะผู้บริหาร พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง  จัดทำโครงการ  อบต. สัญจรพบประชาชน และบูรณณาการ ประจำปี 2559 วันนี้ พร้อมรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน นอกสถานที่  ที่บ้านหนองโพธิ์ไฮ  กับ บ้านสร้างพอก

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมทำพิธี เตรียมลงเสาร์สร้าง ศพด. อบต. ทุ่งเทิงแห่งที่ 2

       วันที่ 17 มกราคม 2559 นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง  และคณะผู้บริหาร พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง  ร่วมทำพิธี เตรียมลงเสาร์สร้าง ศพด. อบต. ทุ่งเทิงแห่งที่ 2 ขอให้อยู่เย็นเป็นสุข เสร็จเร็วๆๆแบบมั่นคงแข็งแรงจร้า

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมศึกษาดูงานตำบลเก่าขาม อ.น้ำยืน จ. อุบลราชธานี

      วันที่ 13 มกราคม 2559  นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง  และคณะผู้บริหาร พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ร่วมศึกษาดูงานตำบลเก่าขาม อ.น้ำยืน  จ. อุบลราชธานี โดยมีนาย ชาตรี ศรีวิชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม ร่วมไห้การต้อนรับ และได้รับเกีรยติจากท่าน อ.โกวิทย์ ดอกไม้ วิทยากรในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง และคณะผู้บริหาร พนักงาน อบต. ทุ่งเทิง ร่วมวางดอกไม้จันทน์

      วันที่ 11 มกราคม 2559 นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง  และคณะผู้บริหาร พนักงาน อบต. ทุ่งเทิง ร่วมไว้อาลัย และทอดผ้าไตร พิธีฌาปณกิจศพของ คุณแม่คำภา นามจำปา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 บ้านโนนจันทร์ บุคคลสำคัญซึ่งเป็นที่รักของ เพื่อน พี่ น้องลูกหลาน ตำบลทุ่ง ให้ไปสู่สวรรค์ โดยในมีท่านนายอำเภอเดชอุดมเป็นประธานในพิธี ณ วัดบ้านโนนจันทร์ ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

      วันที่ วันที่ 9 มกราคม 2559  นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง  ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2559 ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป  " คำขวัญ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559  เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่ อนาคต " องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้และโรงเลี้ยง ต่างๆ ที่นำมามอบให้เด็กในวันนี้เป็นอย่างสูง

อ่านเพิ่มเติม...

นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ร่วมทำบุญ ได้ยอดเงินทั้งสิ้น 24,949 บาท

     วันที่ 7 มกราคม 2559 นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ร่วมทำบุญ ได้ยอดเงินทั้งสิ้น 24,949 บาท

อ่านเพิ่มเติม...

ท่านสมชัย คล้ายทับทิม นายอำเภอเดชอุดมร่วมประชุมกับส่วนราชการ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำของตำบลทุ่งเทิง

     วันที่ 22 ธันวาคม 2558 ท่านสมชัย คล้ายทับทิม นายอำเภอเดชอุดมร่วมประชุมกับส่วนราชการ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำของตำบลทุ่งเทิง

 

อ่านเพิ่มเติม...