ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 9.1%
น้อย - 27.3%

Total votes: 11
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประชุมประชาคมบ้านทุ่งเทิง เตรียมลอกหนองน้ำทุ่งเทิงใหม่(งบประมาณ 6700000 บาท)

     วันที่ 20 ธันวาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง จัดประชุมประชาคมบ้านทุ่งเทิง เตรียมลอกหนองน้ำทุ่งเทิงใหม่(งบประมาณ 6700000 บาท)

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเดชอุดม ตรวจซากวัวตาย หมู่ที่ 2 บ้านโนน

     วันที่ 12 ธันวาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง นำโดยนายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเดชอุดม ตรวจซากวัวตาย หมู่ที่ 2 บ้านโนน

 

อ่านเพิ่มเติม...

นายคำภา เชื้อคง ร่วมงานกีฬาสีโรงเรียนบ้านบัวเจริญ

     วันที่ 11 ธันวาคม 2558 นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ร่วมงานกีฬาสีโรงเรียนบ้านบัวเจริญ ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ร่วมงานชมรมผู้สูงอายุตำบลบุเปือย

     วันที่ 7 ธันวาคม 2558 นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ร่วมงานชมรมผู้สูงอายุตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558

     วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 ณ หนองน้ำทุ่งเทิง ซึ่งในงานมีการแสดงจาก เดือนเพ็ญ อำนวยพร เจ้าของบทเพลงเมื่อไหร่จะพอ

 

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ร่วมทำบุญตักบาตร ณ หนองน้ำทุ่งเทิง

     วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ร่วมกับชาวบ้าน ทำบุญตักบาตร ณ หนองน้ำทุ่งเทิง ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัยงานประเพณีลอยกระทง

     วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง จัดการประชุมร่วมกับ สภ.เดชอุดม (ท่านสวป.ชาตรี ศิริพันธ์) เรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยงานประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 นี้

 

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฃราชธานี เปิดงานกาชาดอำเภอเดชอุดม

     วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง นำโดยนายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ร่วมเปิดงานกาชาดเดชอุดม โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้ ร่วมกับส่วนราชการ งานเริ่ม 23-29 พฤศจิกายน 2558

 

อ่านเพิ่มเติม...

พบผู้ว่าฯอุบลฯรายงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำปี 2559-2560 ตำบลทุ่งเทิง

     วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 กำนัน/ผญบ.เกษตรอำเภอ เขัาพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรายงานเรื่องโครงการพัฒนาแหล่งน้ำปี 2559-2560 ของตำบลทุ่งเทิง

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมแก้ปัญหาภัยแล้ง พัฒนาแหล่งน้ำปี 2558-2559 ร่วมกับเกษตรอำเภอ กำนัน ผญบ.

     วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง จัดการประชุมแก้ปัญหาภัยแล้ง พัฒนาแหล่งน้ำปี 2558-2559 ร่วมกับเกษตรอำเภอ กำนัน ผญบ.

 

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมทำบุญทอดกฐิน ที่วัดบ้านโนนสว่าง

     วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบล นำโดยนายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ร่วมกับพ่อแม่พี่น้อง ชาวตำบลทุ่งเทิงทำบุญทอดกฐิน ที่วัดบ้านโนนสว่าง

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมงานวันปิยะมหาราช ประจำปี 2558

     วันที่ 23 ตุลาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชการที่ 5 เนื่องในวันปิยะมหาราช ณ ร.ร ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา

 

อ่านเพิ่มเติม...

นายคำภา เชื้อคง ร่วมกับชาวบัานโนนสว่าง ร่วมแรงร่วมใจเทลานหน้าเมรุวัด

     วันที่ 17 ตุลาคม 2558 นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ร่วมกับชาวบัานโนนสว่าง ร่วมแรงร่วมใจเทลานหน้าเมรุวัด

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมส่วนราชการเตรียมงาน ประเพณีลอยกระทง ตำบลทุ่งเทิง 28 พฤศจิกายน 2558

     วันที่ 15 ตุลาคม 2558 องค์การบริหารสว่นตำบลทุ่งเทิง จัดการประชุมส่วนราชการเตรียมงาน ประเพณีลอยกระทง ตำบลทุ่งเทิง 28 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง

 

อ่านเพิ่มเติม...