ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 9.1%
น้อย - 27.3%

Total votes: 11
  • ไม่มีกระทู้แสดง

รายงานการประมาณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนน หมู่ 2,บ้านหนองยาว หมู่ 3,บ้านหนองบอน หมู่ 6,บ้านสร้างพอก หมู่ 7

     การประมาณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนน หมู่ 2,บ้านหนองยาว หมู่ 3,บ้านหนองบอน หมู่ 6,บ้านสร้างพอก หมู่ 7 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2558 เป็นเงิน 240,000 บาท

 

 

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<