ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 9.1%
น้อย - 27.3%

Total votes: 11
  • ไม่มีกระทู้แสดง

สรุปการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2556 (งวดที่ 4)

      สรุปการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2556 (งวดที่ 4) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

 

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<