ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 9.1%
น้อย - 27.3%

Total votes: 11
  • ไม่มีกระทู้แสดง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สอบราคา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (งวดที่ 3 เดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2557)

      สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สอบราคา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (งวดที่ 3 เดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2557) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่ได้แนบมาด้วยนี้ 

 

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<