ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 9.1%
น้อย - 27.3%

Total votes: 11
  • ไม่มีกระทู้แสดง

สอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างหอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างหอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ราคากลาง 862,000 บาท

 

     ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ราคาชุดละ 2,500 บาท ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2559- วันที่ 21 กรกฎาคม 25559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. -16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.thungthoeng.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-865647 ในวันและเวลาราชการ

 

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<