ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 9.1%
น้อย - 27.3%

Total votes: 11
  • ไม่มีกระทู้แสดง

รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างหอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างหอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2559 เป็นเงิน 862,000 บาท

 

 

 

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<