ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 9.1%
น้อย - 27.3%

Total votes: 11
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมเสนอราคาจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 7 โครงการ

      ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง มีความประสงค์จะ ดำเนินการโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด หมู่บ้านไร้คลอง ภายในเขตตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี รวมจำนวน 7 โครงการ โดยวิธีจำเพาะเจาะจง จึงขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเสนอโครงการฯ มายังผู้สนใจ เพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

  1. โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่บ้านไร้คลอง บ้านทุ่งเทิง หมู่ 1
  2. โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่บ้านไร้คลอง บ้านสร้างพอก หมู่ 7
  3. โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่บ้านไร้คลอง บ้านบัวเจริญ หมู่ 9
  4. โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่บ้านไร้คลอง บ้านโนนทอง หมู่ 10
  5. โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่บ้านไร้คลอง บ้านหนองขี้เห็นใหญ่ หมู่ 11
  6. โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่บ้านไร้คลอง บ้านบัวเจริญ หมู่ 15
  7. โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่บ้านไร้คลอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง แห่งที่ 2

 

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<