ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 9.1%
น้อย - 27.3%

Total votes: 11
  • ไม่มีกระทู้แสดง

เยี่ยมชมโครงการพาหมอมาเยี่ยมบ้าน ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งเทิง

     วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 นายคำภา เชื้อคง นายกฯ เยี่ยมชมโครงการพาหมอมาเยี่ยมบ้าน ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งเทิง งบ สปสช.สนับสนุนโดย อบต.ทุ่งเทิง