ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 9.1%
น้อย - 27.3%

Total votes: 11
  • ไม่มีกระทู้แสดง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ร่วมทำบุญวันอาสาฬหบูชา ณ วัดบ้านทุ่งเทิง

     วันที่ 19 กรกฎาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง นำโดยนายคำภา เชื้อคง นายกฯ ร่วมทำบุญวันอาสาฬหบูชา ณ วัดบ้านทุ่งเทิง ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี