ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 9.1%
น้อย - 27.3%

Total votes: 11
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ร่วมงานบุญสังฆทานวัดโคกป่ากุงเจริญธรรม บ้านบัวเจริญ

        วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง  ร่วมงานบุญสังฆทานวัดโคกป่ากุงเจริญธรรม บ้านบัวเจริญ ต.ทุ่งเทิง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี คณะครู นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมออกโรงทาน นักเรียนสวดมนต์แปล...เพื่อบูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ขออนุโมทนาสาธุการกับทุกท่าน