ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 9.1%
น้อย - 27.3%

Total votes: 11
  • ไม่มีกระทู้แสดง

พิธีเปิดการอบรมโครงการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล และการใช้ยาสมุนไพรในชุมชน ประจำปี 2560

      วันที่ 8 กันยายน 2560 นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล และการใช้ยาสมุนไพรในชุมชน ประจำปี 2560 ณ.ห้องประชุม รพ.สต.ตำบลทุ่งเทิง