ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 9.1%
น้อย - 27.3%

Total votes: 11
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ร่วมงานบุญกฐินวัดทุ่งเทิง ประจำปี 2560

       วันที่ 22 ตุลาคม 2560 นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง และพี่น้องประชาชน ตำบลทุ่งเทิง ร่วมงานบุญกฐินวัดทุ่งเทิง ประจำปี 2560