ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 9.1%
น้อย - 27.3%

Total votes: 11
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ร่วมพิธี วันปิยมหาราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 5 ประจำปี 2560

      วันที่ 23 ตุลาคม 2560 นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง หัวหน้าหน่วยงานราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ร่วมพิธี วันปิยมหาราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 5 ประจำปี 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา