ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 9.1%
น้อย - 27.3%

Total votes: 11
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ร่วมพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ชมรมฯ และบรรยายพิเศษ เรื่อง "ศาสตร์พระราชา" สู่การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน จำนวนสมาชิกใหม่ทั้งหมด 156 คน

      วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง  ร่วมพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ชมรมฯ และบรรยายพิเศษ เรื่อง "ศาสตร์พระราชา" สู่การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน จำนวนสมาชิกใหม่ทั้งหมด 156 คน นำโดยท่านประธานชมรมฯ นายสุวัฒน์ โคตะสิน จัดพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ชมรมฯ และบรรยายพิเศษ เรื่อง "ศาสตร์พระราชา" สู่การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน จำนวนสมาชิกใหม่ทั้งหมด 156 คน ซึ่งมีหน่วยงานของตำบลทุ่งเทิงเข้าร่วม 2 หน่วยงาน ได้แก่ โรงเรียนบ้านโนนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งเทิง