ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 9.1%
น้อย - 27.3%

Total votes: 11
  • ไม่มีกระทู้แสดง

โครงการศึกษาดูงานธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด (หมู่บ้านไร้คลอง) ณ เทศบาลตำบลสีวิเชียร

      วันที่ 9 ธันวาคม 2560  นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ จัดโครงการศึกษาดูงานธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด (หมู่บ้านไร้คลอง) ณ เทศบาลตำบลสีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี