ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 9.1%
น้อย - 27.3%

Total votes: 11
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ร่วมพิธีฌาปนกิจคุณตา จำนง ณ วัดบ้านหนองแวง

      วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง พร้อมคณะ ร่วมพิธีฌาปนกิจคุณตา จำนง ณ วัดบ้านหนองแวง