วันพุธ, 01 พฤศจิกายน 2560 16:11

การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร

      อบต.ทุ่งเทิง ได้จัดทำประกาศวัฒนธรรมองค์กรของ อบต.ทุ่งเทิง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Poll

ประชาชนชาวตำบลทุ่งเทิง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ