Hot News :

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 โดย ศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์สำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิงพร้อมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งเทิง นำโดย ผู้บริหาร/ปลัด/หัวหน้าส่วนราชการ ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนา ณ วัดบ้านทุ่งเทิง ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง คณะผู้บริหาร , พนักงานส่วนตำบล , พนักงานจ้าง ร่วมกันรณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกช่วยลดปริมาณมูลฝอยไม่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ลดปัญหาโลกร้อนและลดการใช้ถุงพลาสติกและเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิงและผู้นำชุมชนในตำบลทุ่งเทิงร่วมประชุมโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดอุบลราชธานี ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำรวจสอบทานข้อมูลครัวเรือนยากจนในพื้นที่ตำบลทุ่งเทิงเพื่อการนำเสนอแนวทางหรือนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาความยากจน
วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 นายประสงค์ วิวาสุขุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในพื้นที่ บ้านทุ่งเจริญ , รร.บ้านทุ่งเทิง
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิงได้รับการเข้าตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2567
ประชาสัมพันธ์ โครงการคืนความสะอาดให้แก่ชาวทุ่งเทิง (กองทุนธนาคารขยะ) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ประชาสัมพันธ์การออกรับซื้อขยะ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน
การติดตั้งแอปพลิเคชันทางรัฐและคู่มือวิธีการใช้งาน
วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 แก้ไขไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งเทิง นายประสงค์ วิวาสุขุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างได้ดำเนินการตรวจเซ็คซ่อมไฟฟ้า หมู่ที่ 5
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 นายประสงค์ วิวาสุขุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในพื้นที่ บ้านบัวเจริญ , รร.บ้านบัวเจริญ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เคลือบฟลูออไรด์ ป้องกันฝันผุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลทุ่งเทิง ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งเทิงเข้าตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลทุ่งเทิงพร้อมเคลือบฟันฟลูออไรด์ ป้องกันฟันผุให้กับเด็กๆ ช่วยให้เด็กๆที่มีปัญหาช่องปาก ฟันผุ สามารถดำเนินกิจวัตรประจำวันได้อย่างราบรื่น เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ครั้งที่ 1/2567
กำหนดการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิงออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ตามโครงการรณรงค์และป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกปี พ.ศ.2567 กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
วันที่ 26 มิถุนายน 2567 นายประสงค์ วิวาสุขุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์และป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกและกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันยาเสพติดโลก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล รพ.สต. ทุ่งเทิง , บัวเจริญ รร.บ้านโนนทอง ร่วมกันเดินรณรงค์ในพื้นที่ หมู่ที่ 10 บ้านโนนทอง
เนื่องด้วยวันนี้เป้นวันคล้ายวันเกิด นายประสงค์ วิวาสุขุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ร่วมกันมอบกระเช้าอวยพรวันเกิด ขอให้ท่านนายกสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีแต่ความสุขความสำเร็จ
วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นายประสงค์ วิวาสุขุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง พร้อมพนักงาน อบต.ทุ่งเทิง ปรับภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 แห่ง ให้ร่มรื่นสะอาดน่าอยู่
วันที่ 19 มิถุนายน 2567 นายประสงค์ วิวาสุขุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย หมู่ที่ 3 รพ.สต.ทุ่งเทิง เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกให้ทุกครัวเรือนล้างทำความสะอาดถังน้ำ/โอ่งน้ำ จุดที่มีน้ำขังบ่อยครั้ง
วันที่ 12 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ยินดีต้อนรับ นายเฉลิมพล มาลาคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด พร้อมคณะ ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน อบต.ทุ่งเทิง ร่วมกับ รพ.สต.ทุ่งเทิง/บัวเจริญ และออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
วันที่ 17 มิถุนายน 2567 นายประสงค์ วิวาสุขุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง มอบหมายให้คณะผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งเทิง จำนวน 7 ราย
เริ่มต้นก่อนหน้า12345ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 5

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ