สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ร่วมสืบสานประเพณี บุญบั้งไฟ ตำบลทุ่งเทิง ประจำปี พ.ศ.2567

ขอเชิญชวนเที่ยวงาน บุญประเพณีบั้งไฟ ประจำปี พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม -1 มิถุนายน 2567 -วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 (ขบวนฟ้อนรำสวยงาม ขบวนบั้งไฟเอ้งาม) -วันที่ 1 มิถุนายน 2567 (จุดบั้งไฟ) ขอเชิญชวนประชาชนมาร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านเฮา สถานที่ ณ บ้านบัวเจริญ ตำบลทุ่งเทิง อำเดชอุดม...

[ 24-05-2567 ] Hits:4

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ร่วมใจพัฒนาภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่าง "บวร"

วันศุกร์ที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิงได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร "ถนนสายวัฒนธรรมนำสู่ทาน ศีล ภาวนาและการสงเคราะห์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่1 ตามโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ร่วมใจพัฒนาภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่าง "บวร" นายประสงค์ วิวาสุขุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง เป็นประธานในพิธีการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, ประธานสภา, สมาชิกสภา, พนักงานส่วนตำบล, โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งเทิง, ผู้อำนวยการ รพ.สต.ตำบลทุ่งเทิง, ครู ศกร.ระดับตำบลทุ่งเทิง และผู้นำชุมชนชาวบ้านตำบลทุ่งเทิงร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง...

[ 24-05-2567 ] Hits:11

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง)

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิงได้จัดทำพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยนายประสงค์ วิวาสุขุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง เป็นประธานในพิธีมอบให้ หัวหน้าส่วนราชการ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ทั้ง 2 ศูนย์ เพื่อเชิญไปประดิษฐานและปลูกฝังค่านิยมอันดีให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์และเป็นเครื่องเตือนใจถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ทั้งยังเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยอยู่เสมอ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง {gallery}r10{/gallery}

[ 21-05-2567 ] Hits:16

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แห่งที่2) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 นายประสงค์ วิวาสุขุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง เป็นประธานในการเปิดประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่งที่ 2 พร้อมคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา,ผู้อำนวยการกองการศึกษา อบต.ทุ่งเทิง ,ครู เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน {gallery}po2{/gallery}

[ 17-05-2567 ] Hits:30

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา

      โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ได้รับประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งเป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๑๙ ตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔ (ถนนโชคชัย-เดชอุดม) กิโลเมตรที่ ๒๖ เลขที่ ๒๓๗ หมู่ที่ ๑บ้านทุ่งเทิง ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานีรหัสไปรษณีย์ ๓๔๑๖๐

[ 01-12-2564 ] Hits:2548

วัดบ้านทุ่งเทิง

      วัดบ้านทุ่งเทิง ตั้งอยู่ที่ บ้านทุ่งเทิง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งเทิง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

[ 30-11-2564 ] Hits:1669

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ