สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

ดำเนินโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองบอน ประจำปีงบ พ.ศ.2567

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 นายประสงค์ วิวาสุขุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างควบคุมงานการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองบอน {gallery}r30{/gallery}

[ 07-06-2567 ] Hits:21

ดำเนินการออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่งที่ 1 และ แห่งที่ 2 พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 นายประสงค์ วิวาสุขุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่งที่ 1 และ แห่งที่ 2 เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก {gallery}r29{/gallery}

[ 07-06-2567 ] Hits:21

ดำเนินโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 ประจำปีงบ พ.ศ.2567

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 นายประสงค์ วิวาสุขุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างควบคุมงานการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่14 {gallery}r31{/gallery}

[ 06-06-2567 ] Hits:20

ดำเนินโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโนนทอง

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 นายประสงค์ วิวาสุขุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างควบคุมงานการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโนนทอง {gallery}r28{/gallery}

[ 06-06-2567 ] Hits:15

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา

      โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ได้รับประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งเป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๑๙ ตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔ (ถนนโชคชัย-เดชอุดม) กิโลเมตรที่ ๒๖ เลขที่ ๒๓๗ หมู่ที่ ๑บ้านทุ่งเทิง ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานีรหัสไปรษณีย์ ๓๔๑๖๐

[ 01-12-2564 ] Hits:2754

วัดบ้านทุ่งเทิง

      วัดบ้านทุ่งเทิง ตั้งอยู่ที่ บ้านทุ่งเทิง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งเทิง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

[ 30-11-2564 ] Hits:1748

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ