Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

ศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์สำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 โดย ศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์สำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง {gallery}c11{/gallery}

[ 19-07-2567 ] Hits:5

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิงถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิงพร้อมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งเทิง นำโดย ผู้บริหาร/ปลัด/หัวหน้าส่วนราชการ ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนา ณ วัดบ้านทุ่งเทิง ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี {gallery}p07{/gallery}

[ 19-07-2567 ] Hits:3

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิงรณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกลดโลกร้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง คณะผู้บริหาร , พนักงานส่วนตำบล , พนักงานจ้าง ร่วมกันรณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกช่วยลดปริมาณมูลฝอยไม่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ลดปัญหาโลกร้อนและลดการใช้ถุงพลาสติกและเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม {gallery}t10{/gallery}

[ 18-07-2567 ] Hits:8

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิงและผู้นำชุมชนในตำบลทุ่งเทิงร่วมประชุมโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดอุบลราชธานี ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิงและผู้นำชุมชนในตำบลทุ่งเทิงร่วมประชุมโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดอุบลราชธานี ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำรวจสอบทานข้อมูลครัวเรือนยากจนในพื้นที่ตำบลทุ่งเทิงเพื่อการนำเสนอแนวทางหรือนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาความยากจน {gallery}r44{/gallery}

[ 17-07-2567 ] Hits:14

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา

      โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ได้รับประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งเป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๑๙ ตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔ (ถนนโชคชัย-เดชอุดม) กิโลเมตรที่ ๒๖ เลขที่ ๒๓๗ หมู่ที่ ๑บ้านทุ่งเทิง ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานีรหัสไปรษณีย์ ๓๔๑๖๐

[ 01-12-2564 ] Hits:2881

วัดบ้านทุ่งเทิง

      วัดบ้านทุ่งเทิง ตั้งอยู่ที่ บ้านทุ่งเทิง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งเทิง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

[ 30-11-2564 ] Hits:1796

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ