Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565

{gallery}activity-6:::0:0{/gallery}วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง นายสว่าง พรมด้วง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 โดยนายประสงค์ วิวาสุขุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ได้กล่าวคำแถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิงในการบริหารงาน โดยมีนายไพโรจน์ เหมลา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง เป็นเลขานุการฯดำเนินการประชุม ทั้งนี้...

[ 14-01-2565 ] Hits:62

โครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงาน OD (Organization Development) ของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ประจำปีงบประมาณ 2565

       เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง โดย นายไพโรจน์ เหมลา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เข้ารับการฝึกอบรมตาม โครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงาน OD (Organization Development) ของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 8-9...

[ 08-12-2564 ] Hits:35

พิธีกล่าวคำถวายลอยกระทงขอขมาพระแม่คงคาและบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง

       เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง โดย นายไพโรจน์ เหมลา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล และประชาชนชาวตำบลทุ่งเทิง ประกอบพิธีกล่าวคำถวายลอยกระทงขอขมาพระแม่คงคาและบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ณ บริเวณหนองน้ำบ้านทุ่งเทิง ตำบลทุ่งเทิง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

[ 19-11-2564 ] Hits:104

ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ระหว่างวันที่ 11-15 ต.ค. 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

       องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ระหว่างวันที่ 11-15 ต.ค. 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยืนใบสมัครด้วยตนเอง ณ หอประชุมเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง www.thungthoeng.go.th หรือ โทร. 045-90621

[ 11-10-2564 ] Hits:18

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา

      โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ได้รับประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งเป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๑๙ ตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔ (ถนนโชคชัย-เดชอุดม) กิโลเมตรที่ ๒๖ เลขที่ ๒๓๗ หมู่ที่ ๑บ้านทุ่งเทิง ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานีรหัสไปรษณีย์ ๓๔๑๖๐

[ 01-12-2564 ] Hits:62

วัดบ้านทุ่งเทิง

      วัดบ้านทุ่งเทิง ตั้งอยู่ที่ บ้านทุ่งเทิง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งเทิง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

[ 30-11-2564 ] Hits:20

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ