หัวหน้าส่วนราชการ

นางสุรียา ชิงชนะ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 061-7067050

นางสุรียา ชิงชนะ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 080-1344577

 


ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย

นางสาวบุณยนุช สิมมาทอง

หัวหน้าสำนักปลัด
มือถือ 065-5326278

นางสาวรำไพ พูลสุข

ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ 084-4715252

นายธนกฤต วรวัฒน์มงคล

ผู้อำนวยการกองช่าง
มือถือ 081-3378911

นายชิงชัย ราชริวงษ์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
มือถือ 083-7416813

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ