Hot News :
หัวหน้าส่วนราชการ

นายเอนก พจมานเมธี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 081-9775066

นางสุรียา ชิงชนะ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 080-1344577

 


ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย

นางสาวบุณยนุช สิมมาทอง

หัวหน้าสำนักปลัด
มือถือ 065-5326278

นางสาวรำไพ พูลสุข

ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ 084-4715252

นายศักดา หันพรหมมา

ผู้อำนวยการกองช่าง
มือถือ 081-966 2447

นายชิงชัย ราชริวงษ์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
มือถือ 083-7416813

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ