Hot News :
กองคลัง

นางสาวรำไพ พูลสุข

ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ 084-4715252

 


พนักงานส่วนตำบล

นางนพวรรณ เสือทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 


พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวเศียรมณี สีดา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวภรณ์ทิพย์ คงสิม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาววัฒนา ตะนะสุข

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ