การแก้ไขปัญหาไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง

วันพุธ, 01 พฤษภาคม 2567 09:15
วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 #แก้ไขไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 6 ตำบลทุ่งเทิง นายประสงค์ วิวาสุขุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง ได้ดำเนินการตรวจเซ็คซ่อมไฟฟ้า หมู่ 6 แล้วเสร็จ ทั้งนี้หากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งเทิงต้องการแจ้งขอรับบริการช่วยเหลือ ท่านสามารถติดต่อได้ที่สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่บ้านได้

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ