ดำเนินการออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่งที่ 1 และ แห่งที่ 2 พ.ศ.2567

วันศุกร์, 07 มิถุนายน 2567 10:37
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 นายประสงค์ วิวาสุขุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่งที่ 1 และ แห่งที่ 2 เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ