Hot News :

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

วันศุกร์, 14 มกราคม 2565 08:38

        เมื่อศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง นายสว่าง พรมด้วง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 โดยนายประสงค์ วิวาสุขุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ได้กล่าวคำแถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิงในการบริหารงาน โดยมีนายไพโรจน์ เหมลา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง เป็นเลขานุการฯดำเนินการประชุม ทั้งนี้ รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ ได้ร่วมกันมอบดอกไม้ และกระเช้าผลไม้แสดงความยินดีและร่วมให้การต้อนรับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ