Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ ของค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ประจำปีงบประมาณ 2567

วันจันทร์, 19 กุมภาพันธ์ 2567 14:41
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ประจำปีงบประมาณ 2567 1. พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดสำนักปลัด จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา 2. พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (เอกสารดังแนบ) กำหนดการสอบวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร การสอบข้อเขี่ยนและสัมภาษณ์ในวันที 22กุมภาพันธ์ 2567 ณหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง โทรศัพท์หมายเลข 0 4590 6201 หรือ https://www.thungthoeng.go.th

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ