Hot News :

คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบส่วนราชการหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดี, 18 มกราคม 2567 16:09
คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบส่วนราชการ กหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี(เอกสารดังแนบ) จึงประชาสัมพันธ์เพื่อทราบโดยทั่วกัน

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ