Hot News :

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดี, 18 มกราคม 2567 16:29
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี (เอกสารดังแนบ) จึงประชาสัมพันธ์เพื่อทราบโดยทั่วกัน

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ