ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2565 16:34

Media

strategic-plan-65.pdf

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ