Hot News :

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

วันจันทร์, 02 ตุลาคม 2566 11:43

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ได้จัดทำ แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ โดยทั่วกัน

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ