Hot News :

การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2565 17:44

องค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล ได้จัดทำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์ประสานงานเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ